Zde naleznete kontaktní údaje


SKI CLUB Litvínov, z.s.
se sídlem:    Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
zastoupen:   Alešem Flanderkou - předseda a Kateřinou Urbanovou - místopředsedkyně    tel./email
IČO:            63124858
bank. Spoj.: ČSOB a.s., č. ú. 262629167/0300

Jsme sportovní spolek se zaměřením na Alpslé lyžování.Náš lyžařský oddíl je ve sdružení sportovních klubů SSK Litvínov z.s.,což je občanské sdružení spojující jednotlivé sportovní kluby působící v Litvínově.Cílem sdružení je vzájemná sportovní spolupráce na straně jedné,koordinace při prosazování společných práv a zájmů na straně druhé. V současné době SSK sdružuje celkem 22 klubů. Najdete na stránkách www.ssk-litvinov.cz
SPORTU ZDAR