Zde naleznete kontaktní údaje


SKI CLUB Litvínov, z.s.
se sídlem:    Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
zastoupen:   Alešem Flanderkou, místopředsedou a Kateřinou Urbanovou,předsedkyní kontrolní komise    tel./email
IČO:            63124858
bank. Spoj.: ČSOB a.s., č. ú. 262629167/0300

MŠMT – Ministerstvo Školství, Mládeže a Tělovýchovy
Poskytuje již několik let v rámci Státní podpory sportu - neinvestiční dotace z dotačních programů pro sportovní kluby. Ski Club Litvínov z.s. – sportovní klub zaměřený na sjezdové lyžování, v rámci své koncepce na podporu sportu dětí a mládeže se v uplynulých letech stal součástí těchto dotačních programů a jako žadateli mu byla opakovaně poskytnuta dotace z nabízených dotačních programů. Tímto děkujeme a věříme, že podpora sportu bude i do budoucna posilována snahou o zkvalitnění a zpřístupnění sportu těm, kterým náleží – „DĚTEM, Mládeži - naší budoucnosti“. Veškeré informace o datačních programech a podpoře MŠMT najdete na stránkách www.msmt.cz
SPORTU ZDAR